Ze starego albumu.
Pocztówki przesyłane na pocz. XX w.
przez marynarza pochodzącego z Podmokli Małych do matki.