poniedziałek, 24 Lip 2017
You are here: Home Historia TMZB
Historia TMZB PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 lutego 2010 10:56

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej powstało na fali przemian, jakie nastąpiły w naszym kraju po "odwilży październikowej" w 1956 r. Uznano wówczas wartość regionalnych tradycji i obyczajów oraz pozwolono działać społecznikom. W Zielonej Górze powstało Lubuskie Towarzystwo Kultury, które służyło wsparciem oraz pomocą merytoryczną i finansową. Społecznicy znaleźli się i u nas. W styczniu 1959 r. uroczyście odsłonięto obelisk upamiętniający walkę Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 roku na placu noszącym ich imię. Wspólnym wysiłkiem reaktywowano Bractwo Rybackie w Podmoklach Małych i w 1963 r. , w wyniku starań Edwarda Rabiegi, utworzono w Babimoście Izbę Pamiątek Regionalnych. Instytucje te skupiły grupę społeczników, którzy 6 sierpnia 1966 r. powołali Towarzystwo. Liczyło ono wówczas 18 osób, a jego zarząd utworzyli: Jerzy Płatkiewicz (prezes), Edward Rabiega (wiceprezes) , Jerzy Hałuszczak(skarbnik), Alfred Kiciński (sekretarz), Leon Obst, Michał Białas, Stanisław Szukała.
Spotkanie członków TMZB - 1975 r.
Na zdjęciu: 1. rząd: Wiesław Sauter z żoną,po prawej Wacław Łakomy 2. rząd: Michał Białas, płk. Tadeusz Soroczyński,Halina Sawicka, Danuta Łasińska, p. Andrys, Janusz Łasiński, Danuta Tyndorf; 3 rząd: Janusz Koniusz z żoną, pp. Lutomscy,p. Andrys,Barbara Barańska, Ewa Ciecierska,p. Tatarska, Wanda Mikołajewska, p. Utrata, Anna Ożóg, 4 rząd: Janusz Kaczmarek, Alicja Górska z mężem, Krystyna i Jan Wołek, Edward Rabiega, Naczelnik Miasta i Gminy Henryk Szymański z żoną, Tomasz Małycha, Janusz Tyndorf. Powiększ

Szczególne ożywienie działalności nastąpiło w latach 1968-1973, kiedy to zorganizowano trzykrotnie Dni Folkloru Babimojskiego. Odbyło się wówczas wiele imprez masowych, odczytów i spotkań. Trwałym ich efektem był film nakręcony przez TVP pt. "Wierna Ziemia" oraz zainteresowanie historyków lubuskich, co zaowocowało wydaniem przez LTK w 1971 r. dziewiątego numeru Zeszytów Lubuskich poświęconego Ziemi Babimojskiej.
Od 1970 r. Towarzystwem kierował Michał Białas. W 1975 r. zorganizowano nową ekspozycję w Izbie Pamiątek Regionalnych. W 1976 r. zorganizował "Biesiadę rybacką". Skupił wokół siebie wielu ludzi. Towarzystwo w 1975 r. liczyło 48 członków, a w obradach Sejmiku Towarzystwa uczestniczyło 96 osób. Pomału jednak aktywność Towarzystwa słabła. Wynikało to z podeszłego wieku Michała Białasa. Odbywały się sejmiki i regularnie, choć skromnie, obchodzono kolejne rocznice Powstania Wielkopolskiego. W 1981 r. Wiesław Sauter, na bazie materiałów zebranych do swej książki, przygotował w Izbie Pamiątek Regionalnych wystawę o Krzysztofie Żegockim.

Aktywizacja Towarzystwa nastąpiła w 1987 r. Z inspiracji Towarzystwa, Rada Narodowa Miasta i Gminy ustanowiła w ostatnim tygodniu stycznia obchody Dni Babimojszczyzny ( w związku z rocznicą walk powstańczych na Ziemi Babimojskiej), podczas których odbywały się imprezy folklorystyczne oraz patriotyczno-historyczne. Towarzystwo współuczestniczyło w 1987 r. w obchodach 75-lecia Ludowego Banku Spółdzielczego w Babimoście. Z tej okazji wydano "Zarys historii Ludowego Banku Spółdzielczego w Babimoście". W tym samym roku w Nowym Kramsku zorganizowano spotkanie z Rodziną Jana Cichego, na którym Wiesław Sauter prezentował swoją książkę o Janie Cichym. W 1989 r. zorganizowano w Nowym Kramsku obchody 60-lecia utworzenia polskiej szkoły. Z tej okazji LTK w Zielonej Górze wydało "Kronikę Polskiej Szkoły w Nowym Kramsku 1929-1954" z przedmową i opracowaniem Joachima Benyskiewicza.

W 1991 r. wznowiono działalność Towarzystwa. W latach 1992 i 1993 zorganizowano obchody Dni Babimojszczyzny. Inspirowano również inne przedsięwzięcia, ale bez rezultatów i Towarzystwo przestało działać. 14 grudnia 1995 r. odbył się Sejmik Towarzystwa. Uwagę Towarzystwo skupiło na współudziale w przygotowaniu obchodów 600-lecia Babimostu oraz w uczestnictwie w obchodach, które miały miejsce w czerwcu 1997 r. Po obchodach działalność Towarzystwa zamarła.

Ponowne wznowienie działalności Towarzystwa nastąpiło 16 marca 2003 r. z inicjatywy Burmistrza Babimostu-inż. Bernarda Radnego. Zwołano Sejmik, na który przybyły 23 osoby. Przyjęto Statut Towarzystwa i wybrano władze. Prezesem został Zbigniew Woziński, jego zastępcą Marek Kuc, sekretarzem Małgorzata Radna, skarbnikiem Stanisław Daszkiewicz.

W skład ówczesnego zarządu weszli także Gabriela Delong, Maria Waligóra i Ireneusz Plechan.  Siedzibą Towarzystwa jest Biblioteka Publiczna im. W. Sautera w Babimoście. Zarząd dokonał rejestracji Towarzystwa, które rozpoczęło intensywną działalność statutową:

- W 2003 roku Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

a w 2004 uzyskało statusu organizacji pożytku publicznego.

- W 2004 r. przystąpiliśmy do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, co umiejscowiło nasze Towarzystwo w ogólnopolskich strukturach stowarzyszeń regionalnych. Przystąpiliśmy również do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klon/Jawor, które skupia organizacje pozarządowe dzięki czemu znaleźliśmy się w ogólnopolskiej bazie danych zawierających stowarzyszenia pożytku publicznego oraz uzyskaliśmy pomoc doradczą w zakresie prowadzenia księgowości i sprawozdawczości.

- W 2003 r. odrestaurowaliśmy na cmentarzu parafialnym w Babimoście pomnik Walentego Snowadzkiego, niezwykle ciekawej postaci, żyjącej w Babimoście w latach 1753-1827.
- W latach 2004-2006 zorganizowane zostały trzykrotnie Dni Folkloru Ziemi Babimojskiej; Podczas ostatnich wystąpił w Babimoście Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze", a słuchacze Uniwersytetu III Wieku mieli możność spotkania się ze Stanisławem Jopkiem, wieloletnim solistą "Mazowsza".- W latach 2005-2006 wykonaliśmy ścieżkę dydaktyczno-historyczną, na której powstało 14 tablic informujących po polsku i niemiecku o zabytkowych miejscach naszej Ziemi. Ścieżka została poddana renowacji w 2015 r.

- W Izbie Pamiątek Regionalnych powstały dwie nowe sale - w jednej eksponowane są pamiątki po Jednostce Wojskowej, a w drugiej prezentowane są osiągnięcia naszej gminy współcześnie.

- Przygotowaliśmy publikacje i foldery - w 2005 r. folder "Babimost - Tradycja. Historia. Współczesność" a w 2006 r. przewodnik po ścieżce dydaktyczno-historycznej.

- Corocznie  organizujemy spotkania  członków TMZB, często są to imprezy plenerowe, połączone z rywalizacją sportową i ogniskiem.

- Corocznie bierzemy udział i fundujemy nagrody dla laureatów konkursu " Dzieje i współczesność Ziemi Babimojskiej".

- W roku 2006 rozstrzygnęliśmy konkurs na logo Towarzystwa, i wykonaliśmy znaczki, które zostały przedstawione 5 listopada podczas uroczystości jubileuszowych.


- W roku 2008 ufundowaliśmy nową tablicę oraz godło na obelisku znajdującym się Placu Powstańców Wielkopolskich w Babimoście, a upamiętniającym walki o wolność Ziemi Babimojskiej.  - We wrześniu 2010 r. została odsłonięta mosiężna tablica na Pomniku Upamiętniającym Bohaterów Powstania Wielkopolskiego w Nowym Kramsku. Tablica została ufundowana przez TMZB przy wsparciu społeczeństwa i środków unijnych. Renowację kamienia i jego otoczenia sfinansował Urząd Miejski w Babimoście.


- W 2010 roku wydaliśmy kolorowankę pt. "Ziemia Babimojska", do której ilustracje przygotowały Bożena Wołek (rysunki) oraz Ewelina Wozińska (koncepcja i opracowanie cyfrowe). Książeczki ukazują najmłodszym mieszkańcom najciekawsze miejsca w gminie. Również w roku 2010 wydaliśmy książkę pt. "Region Kozła. Babimojszczyzna. Dziedzictwo kulturowe".

- W 2012 r. wydaliśmy kalendarz pt. "Uroki Babimojszczyzny" którego ilustrację stanowią zdjęcia zgłoszone na konkurs fotograficzny ogłoszony przez TMZB.

- W 2012 r. nakręciliśmy też film "Babimost. Odlotowa Gmina".

- W 2013 r. opublikowaliśmy książkę pt. "Babimojszczyzna. Dziedzictwo historyczne i kulturowe".
- W 2014 r. opublikowaliśmy album "Babimojszczan portret własny. XX wiek".

- W 2015 r. ogłosiliśmy konkurs na wiersz o Babimoście, który został rozstrzygnięty w marcu 2016 r.

Powyższe publikacje oraz inne działania TMZB uzyskały dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkie działania Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej prezentujemy na naszej stronie internetowej www.babimojszczyzna.pl.


Systematycznie członkowie TMZB przygotowują konkursy dla dzieci i młodzieży.

Istotną częścią działalności stowarzyszenia są imprezy integracyjne adresowane dla członków i sympatyków TMZB.

Do osób, które w ciągu minionych lat przyczyniły się do powstania i rozwoju naszego stowarzyszenia zaliczyć należy: Jerzego Płatkiewicza, Edwarda Rabiegę, Jerzego Hałuszczaka, Alfreda Kicińskiego, Leona Obsta, Michała Białasa, Stanisława Szukałę, Andrzeja Lutomskiego, Krystynę Wołek, Stanisławę Sawicką, Stanisława Błocha, Ryszarda Badurę, Danutę Tyndorf, Mariana Utratę, Weronikę Szymańską , Bernarda Radnego, Ewę Ciecierską, Stanisława Wieczorka, Cyrylę Mleczak, Benona Ziubera, Zygmunta Matysiaka, Irenę Heppel.

W ostatnich latach wiele zaangażowania w prace TMZB włożyli: Ewelina i Zbigniew Wozińscy, Stanisław Daszkiewicz, Maria Waligóra, Małgorzata Radna, Sławomira Stoll- Scheer, Marek Kuc, Bożena Wołek, Jarosław Doliński oraz wiele innych osób.

Sądzimy, iż z satysfakcją możemy spoglądać na ponad czterdziestoletnią historię istnienia naszego Towarzystwa. Wierzymy, że przyczyniamy się też, obok władz samorządowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń, wielu osób prywatnych, do wzbogacania życia duchowego mieszkańców naszego miasta, do wiązania ich emocjonalnie z Ziemią Babimojską.


Poprawiony: czwartek, 17 marca 2016 05:59