poniedziałek, 24 Lip 2017
You are here: Home Babimojskie Spotkania Folklorystyczne
Babimojskie Spotkania Folklorystyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 lutego 2010 09:53

">

I Dni Folkloru Ziemi Babimojskiej odbyły się w 1968 r. Inicjatorem ich było Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej. Imprezy odbywały się w Babimoście i Kargowej, by swoim oddziaływaniem objąć jak najwięcej lokalnych środowisk. W Kargowej odbyła się sesja popularnonaukowa, na której mówiono o polskim folklorze i tradycjach regionu oraz walce Polaków z naporem germanizacyjnym. Referaty wygłosili znani regionaliści-Wiesław Sauter, Tadeusz Kajan, Joachim Benyskiewicz, Edward Rabiega i inni. W Babimoście zorganizowano wystawę pt. "Sztuka ludowa Babimojszczyzny", wystawę etnograficzną w Izbie Pamiątek Regionalnych, konkurs kapeli koźlarskich; pieśni babimojskie wykonywały solistki-seniorki: Michalina Michalska, Katarzyna Heppel i Gertruda Gaettner z Podmokli. Występy zostały nagrane przez radio i odtwarzane w programie lokalnym i ogólnopolskim. II Dni Folkloru odbyły w 1970 r. Występowały zespoły folklorystyczna, jak Ludowy Zespół Pieśni i Tańca z Krzepielowa i Lubuski Zespół Pieśni i Tańca z Zielonej Góry. W Nowym Kramsku odbył się przegląd dziecięcych zespołów regionalnych, a w Babimoście przegląd chórów, piosenkarzy solistów i widowisk ludowych, które powstały jako efekt poprzednich Dni Folkloru. W Babimoście odbyła się również sesja popularnonaukowa, poświęcona walce o wolność Babimojszczyzny. III Dni Folkloru odbyły się w 1973 r. Podobnie jak podczas poprzednich, odbywały się przeglądy zespołów folklorystycznych, plastycy-amatorzy prezentowali swoje prace poświęcone Babimojszczyźnie, referaty o przeszłości regionu babimojskiego mówili J. Benyskiewicz i W. Sauter. Zaprezentowano twórczość muzyczną i fotograficzną Stefana Bolesława Poradowskiego, znanego kompozytora. Jeszcze tylko w 1976 r., staraniem prezesa TMZB - Michała Białasa - odbyła się "Biesiada rybacka", nawiązująca do tradycji Bractwa Rybackiego istniejącego w Podmoklach od 1661 r. Później imprez tego rodzaju nie organizowano, choć przy innych okazjach prezentowano elementy folkloru babimojskiego.

I BABIMOJSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNEW nawiązaniu do tradycji przełomu lat 60/70 ubiegłego wieku 24. i 25. kwietnia 2004r odbyły się I Babimojskie Spotkania Folklorystyczne. W imprezie wzięło udział dziewięć zespołów i grup śpiewaczych z gmin Regionu Kozła, dwa zespoły folklorystyczne z niemieckiej gminy Neuruppin oraz Kotkowiacy ze Zbąszynka i Lubuski Zespół Pieśni i Tańca z Zielonej Góry. 'Spotkania'rozpoczęła konferencja stowarzyszeń i organizacji regionalnych działających na terenach gmin Regionu Kozła, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz niemieckiej gminy Neuruppin, na temat 'Zasad funkcjonowania oraz roli stowarzyszeń regionalnych w kreowaniu życia społecznego w Polsce i Niemczech'. Referat wygłosił pan Stanisław Słopień , prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i członek Zarządu Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.W konferencji wzięło udział dziewięć organizacji regionalnych ze Zbąszynia, Zbaszynka, Kargowej, Trzciela, Siedlca, Miedzichowa, Babimostu i Neuruppin . Równolegle w sali kina Piast odbywały się warsztaty muzyczne pod kierunkiem nauczyciela gry na instrumentach ludowych, pana Henryka Skotarczyka. W warsztatach udział wzięły dzieci i młodzież ze szkoły muzycznej w Neuruppin, oraz Podmokli Małych, Podmokli Wielkich, Nowego Kramska, Starego Kramska i Lasek. Goście z Niemiec z wielkim zainteresowaniem i przejęciem próbowali nauczyć się choćby kilku taktów melodii na koźle weselnym. Podczas I Babimojskich Spotkań Folklorystycznych swoją twórczość zaprezentowali artyści i twórcy regionalni zamieszkali w Regionie Kozła oraz w Neuruppin. Otwarcia wystawy dokonali-Burmistrz Neuruppin Otto Theel oraz Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Bogactwo i ilość zaprezentowanych prac przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dominowało malarstwo, ale była również grafika, hafty, wiklina, modelarstwo, rzeźba, metaloplastyka i rękodzieło ludowe. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu dwóch dni obejrzało ją ponad 550 osób. Następnym elementem imprezy był koncert zespołów folklorystycznych. Zaprezentowali się "Obrzanie" z Trzciela , dwa zespoły wokalno- taneczne z Jugendkunstschule z Neuruppin, "Wiolinki" z Nowego Kramska, "Bolewiczanie" z Bolewic oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca z Dąbrówki Wielkopolskiej. Wieczorem w sali wiejskiej w Podmoklach Małych odbyła się biesiada folkloru, przygotowana przez panią sołtys Bożenę Frącek i mieszkańców wsi. Przy muzyce zespołów "Bier Boys" z Nowego Tomyśla, "Kotkowiaków" ze Zbąszynka i "Bajer" z Nowej Soli zabawa trwała do wczesnych godzin rannych dnia następnego. W niedzielnej części koncertów zaprezentowali się "Kargowiacy", "Wesele Przyprostyńskie" "Perły" i "Perełki" z Siedlca,a gwiazdą wieczoru był gorąco oklaskiwany Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. I Babimojskie Spotkania Folklorystyczne cieszyły się sporym zainteresowaniem zarówno przybyłych gości jak i mieszkańców naszej gminy. Udział w nich wzięło blisko 250 wykonawców i wystawców oraz ponad 1500 widzów. Podstawowym celem tej imprezy było zainicjowanie i rozwinięcie działań podtrzymujących tradycję i propagujących regionalizm. Zorganizowanie i przeprowadzenie I Babimojskich Spotkań Folklorystycznych było możliwe dzięki dofinansowaniu imprezy ze środków pomocowych Unii Europejskiej -programu PHARE CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

II BABIMOJSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNEBlisko rok później, w dniach 15-17 kwietnia 2005 r.odbyły się w Babimoście II Babimojskie Spotkania Folklorystyczne. Ta edycja była bogatsza o kilka nowych elementów. "Spotkania" rozpoczęły się w piątek występami szkolnych zespołów teatralnych ze szkół podstawowych z Belęcina, Dąbrówki Wlkp., Zbąszynia, Nowego Kramska i Babimostu. Dzieci i młodzież w pięknych historycznych strojach przedstawiły legendy, historie i tradycje swoich miejscowości. Przygrywała kapela koźlarska ze szkoły muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki. Tego dnia odbył się wykład pt. "W kręgu kozła polskiego-samorodnego instrumentu ludowego" dla słuchaczy Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład wygłosiła pani Barbara Łakoma, kustosz Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. Ozdobą wykładu była wystawa pod tym samym tytułem, którą przygotowała także pani Barbara Łakoma. W sobotę odbyła się konferencja stowarzyszeń i organizacji regionalnych z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Regionu Kozła i Neuruppin. Temat konferencji brzmiał "Działalność stowarzyszeń i organizacji regionalnych na rzecz rozwoju "małych ojczyzn" oraz kultywowania folkloru i tradycji regionalnych". Gośćmi konferencji byli m.in.: Pan Krzysztof Marszałek z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury w Ministerstwie Kultury, Pan Anatol Jan Omelaniuk Przewodniczący Prezydium Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Pani Anna Makowska-Cieleń członek Rady Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Pan Bernard Radny-Burmistrz Babimostu, Pan Gerard Nowak-Dyrektor RCAK w Zielonej Górze i wielu innych. W konferencji udział wzięli przedstawiciele kilkunastu polskich i niemieckich organizacji i stowarzyszeń regionalnych.Równolegle do trwającej konferencji, odbywały się warsztaty muzyczne pod kierunkiem panów Henryka Skotarczyka i Leonarda Śliwy. Udział w warsztatach wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Karla Liebknechta z Neuruppin oraz uczniowie z Gminy Babimost uczący się gry na koźle-ludowym instrumencie muzycznym. Dzieci z Polski starały się przekazać tajniki gry na tym trudnym instrumencie swoim koleżankom i kolegom z Niemiec. Blisko czterdzieścioro dzieci na wspólnych zajęciach miało także okazję do praktycznego poznawania języka obcego. Także w sobotę odbył się polsko-niemiecki plener malarski, w którym udział wzięły dzieci i młodzież z Gminy Babimost i Neuruppin. Plener prowadziły panie Bożena Wołek i Urszula Zając. W efekcie powstało kilkanaście interesujących prac malarskich, przedstawiających urodę naszego miasteczka . Na wystawie zatytułowanej "Amatorska twórczość w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, gminach Regionu Kozła oraz w gminie Neuruppin" swoje prace zaprezentowali artyści amatorzy z Niemiec i Polski, którzy na co dzień realizują pasje w zaciszu domowych pracowni. Ta wystawa pozwoliła im przedstawić swoją twórczość rzeszy kilkuset zwiedzających. Następnie odbył się festiwal folklorystyczny. Wystąpiły: zespół taneczno-wokalny ze szkoły im. Karla Liebknechta z Neuruppin, "Przyprostyńskie Koziołki" , "Lubuskie Słoneczko" z Kożuchowa, "Mali Kotkowiacy" ze Zbąszynka, "Wiolinki" z Nowego Kramska, "Maki" z Zielonej Góry. Wieczorem w sali wiejskiej w Podmoklach Małych odbyła się tradycyjna biesiada folkloru. Zagrały zespoły "Śląskie Bayery", "Kotkowiacy" i "Bier Boys". Goście bawili się doskonale, tańcząc i śpiewając do późnych godzin nocnych. Następnego dnia przed południem na skwerku Muzyków Ludowych odbył się plenerowy koncert folklorystyczny. Zagrały i zaśpiewały zespoły z Niemiec, które wychodzącym z kościoła wiernym sprawiły miłą niespodziankę. Po południu w sali kina Piast odbył się koncert galowy w którym zaprezentowały się: Niemieckie zespoły taneczno-wokalne ze stowarzyszenia Serbów łużyckich , "Gościeszanki", "Mycielinianki" , górale czadeccy "Dolina Nowego Sołońca" Niemiecki zespół taneczny "Traditionsverein Schmogrow" oraz gość specjalny Zespół "Gorzowiacy". Tak zakończyły się II Babimojskie Spotkania Folklorystyczne, bogate w wydarzenia i róznorodne imprezy. Przyniosły uczestnikom, widzom i organizatorom wiele wrażeń i satysfakcji. W przyszłym roku odbędzie się trzecia edycja tej imprezy, która staje się jedną z bardziej znaczących w województwie i polskiej części Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. II Babimojskie Spotkania Folklorystyczne zostały dofinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

III BABIMOJSKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNEIII Babimojskie Spotkania Folklorystyczne rozpoczęły się w czwartek 20.04.2006 r. od niezwykłego wydarzenia-na scenie w sali kina "Piast" w Babimoście wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im.Tadeusza Sygietyńskiego . Było to z pewnością jedno z ważniejszych i bardziej znaczących wydarzeń artystycznych w Babimoście na przestrzeni wielu ostatnich lat. Początkowo wydawało się karkołomnym przedsięwzięciem zorganizowanie koncertu tak dużego i renomowanego zespołu na niewielkiej w końcu scenie. Jednak przy wielkim zaangażowaniu bardzo wielu osób, w tym pracowników Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, oraz bardzo serdecznym i pozytywnym nastawieniu całego zespołu "Mazowsze", który koniecznie chciał się zaprezentować babimojskiej publiczności, koncert był wspaniałym widowiskiem. Zespół wystąpił w pełnym ponad stuosobowym składzie, wraz z własną orkiestrą pod dyrekcją prof. Jana Grabii, ucznia i wychowanka Tadeusza Sygietyńskiego. Na dwie godziny przed występem czworo członków zespołu w tym dyrektor ds.artystycznych pan Janusz Chojecki oraz, znany wszystkim z brawurowo wykonywanej roli "Furmana", pan Stanisław Jopek wraz z dwiema uroczymi solistkami chóru, spotkali się w sali kawiarnianej Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z członkami Babimojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W barwny sposób opowiadali o historii zespołu oraz o swoich przygodach, które przeżyli podczas występów w kraju i za granicą. W piątek, 21.04. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku ścieżki dydaktyczno-historycznej Gminy Babimost. Ścieżka dydaktyczno-historyczna jest szlakiem wiodącym po zabytkach, miejscach pamięci oraz innych ważnych obiektach znajdujących się na terenie naszej gminy. Stojące przy nich tablice opisują w języku polskim i niemieckim ich historię. Na szlaku znajduje się czternaście tablic. Więcej o samej ścieżce znajdziecie Państwo w dziale "Ścieżka dydaktyczno-historyczna". Kolejnym wydarzeniem Babimojskich Spotkań Folklorystycznych była konferencja organizacji i stowarzyszeń regionalnych z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Temat konferencji brzmiał -"Wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych". Udział w tym spotkaniu wzięło blisko 40 osób z 15 organizacji społecznych . Z zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia pani Estery Lindner-Kuhlmann, która jest kierownikiem projektów w Niemiecko-Polskim Eurocentrum z siedzibą w Guben. Na przykładzie działania własnej organizacji, która m.in. kojarzy przedsiębiorstwa z obu stron Odry, przedstawiała możliwości nawiązywania współpracy polsko-niemieckiej zarówno na polu przedsiębiorczości jak i na gruncie społecznym. Równolegle do odbywającej się konferencji, w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku spotkały się dzieci z Zespołu Folklorystycznego "Wiolinki" oraz niemiecka dziecięca grupa folklorystyczna "Leiper Tanzmeuse" z okręgu Leipe . Tam pod kierunkiem pana Henryka Skotarczyka-nauczyciela gry na koźle, odbyły się wspólne warsztaty muzyczne. Kolejnym ważnym elementem Babimojskich Spotkań Folklorystycznych była wystawa zatytułowana "Amatorska twórczość w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, gminach Regionu Kozła oraz w gminie Neuruppin" . Miejscem wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Babimoście był hol kina "Piast". Wystawcami byli artyści amatorzy z Niemiec i Polski, którzy na co dzień realizują swoje pasje w zaciszu domowych pracowni. Ta wystawa pozwoliła im przedstawić swoje prace rzeszy kilkuset zwiedzających. Opinie zarówno o samych pracach jak i potrzebie organizacji podobnych wernisaży były bardzo pochlebne. Sami twórcy cieszyli się również z możliwości przedstawienia swoich dzieł szerokiej rzeszy publiczności. Sobotni koncert folklorystyczny, w którym wystąpiły dziecięce zespoły z Leipe i Nowego Kramska poprzedziła inscenizacja teatralna w wykonaniu gimnazjalistów z babimojskiego Zespołu Szkół zatytułowana " Legenda o dwóch figurach na Rynku w Babimoście". Zgromadzona publiczność obejrzała najpierw legendę, a na zakończenie usłyszała także prawdziwą historię o figurach św.Wawrzyńca i Matki Boskiej oraz o męczeńskiej śmierci dwóch księży - Wojciecha Turopiedskiego i Marcina Paluszkiewicza-którzy zostali zamordowani przez Szwedów w miejscach stojących obecnie kolumn.Elementem wieńczącym sobotnie wydarzenia była biesiada folkloru, która odbyła się w sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Z pewnością niezapomniane wrażenia pozostawił pokaz mody w wykonaniu przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z naszej partnerskiej gminy Neuruppin. Miejscowość ta obchodzi w tym roku jubileusz 750-lecia. Dlatego właśnie stroje, w których pojawiały się modelki, sięgały czasów średniowiecza i zmieniały się w trakcie pokazu aż do czasów współczesnych. Szczególnie oklaskiwany, zwłaszcza przez męską części publiczności, był.....pokaz damskiej bielizny. Część muzyczną biesiady rozpoczął gorąco oklaskiwany zespół śpiewaczy "Wiwat" z Podmokli Małych, a następnie wystąpiły grupy "Zza Winkla" i "Bier Boys", które bawiły uczestników zabawy do późnych godzin nocnych. W niedzielę, czwartym dniu Babimojskich Spotkań Folklorystycznych, na scenie kina "Piast" znów zrobiło się kolorowo i folklorystycznie. Zaprezentowały się: - Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" - Zespół folklorystyczny "Alte Liebe" z Cottbus wraz z chórem " Sangesfreude Ströbitz e.V." - Zespół Regionalny "Wesele Przyprostyńskie" - Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie" z Poznania. W dalszym ciągu czynna była wystawa artystyczna, która cieszyła się, podobnie jak w sobotę, dużym zainteresowaniem. Występ Zespołu Folklorystycznego "Wielkopolanie" zakończył tegoroczne Babimojskie Spotkania Folklorystyczne. Patronat nad Babimojskimi Spotkaniami Folklorystycznymi objął marszałek Województwa Lubuskiego Andrzej Bocheński. Występ zespołu folklorystycznego "Wielkopolanie" oraz " Wiolinki" zrealizowano przy pomocy finansowej województwa lubuskiego. Projekty zostały dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"

Poprawiony: niedziela, 28 lutego 2010 06:53