poniedziałek, 24 Lip 2017
You are here: Home 1 procent
1% odpisu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 lutego 2010 10:20

Zgodnie z art.27d ust.1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1% odpisu od podatku wynikającego z zeznania rocznego, zamiast do Urzędu Skarbowego może zostać przeznaczona na rzecz dowolnego stowarzyszenia posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Znaczy to po prostu, że żaden podatnik nic z tego tytułu nie traci, a wprost przeciwnie, może zyskać wiele.

Przekazując te pieniądze na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej, przyczynicie się Państwo do realizacji kolejnych ciekawych inicjatyw , które służyć będą dzieciom, młodzieży, turystom oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy popierają cele i działalność Towarzystwa, o  wsparcie naszej działalności.Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000161894.


Państwa darowizny umożliwią naszej organizacji realizację założonych celów z korzyścią dla całej lokalnej społeczności. Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom,które w poprzednich latach przekazały 1% odpisu od podatku na rzecz TMZB.

Poprawiony: wtorek, 23 lutego 2010 05:54